Houtrot reparaties

Houtrot is een veelvoorkomend probleem bij onderhoudswerkzaamheden van verschillende soorten projecten. Oorzaak daarvan is vaak achterstallig onderhoud, een lek raam, een slecht stukje hout of een verkeerde houtverbinding. Het vervangen van een kozijn kan behoorlijk in de kosten lopen, daarom is het erg fijn wanneer er een deelvervanging of reparatie mogelijk is.
Kleine stukjes houtrot of een slechte hoek repareren we gewoon. Bij grote reparaties zetten we een nieuw stuk hout en als dat niet mogelijk is doen we aan deelvervanging, bijvoorbeeld een nieuwe onderdorpel.

Wij zullen altijd met de klant doornemen wat er mogelijk of noodzakelijk is. Wij zullen tijdens schilder- of onderhoudsbeurten altijd melden wanneer we houtrot tegenkomen of als we zaken zien die houtrot zouden kunnen gaan veroorzaken.

Kijk in ons portfolio voor voorbeelden van houtrot reparaties die wij hebben verzorgd.